Urodziny Deccoria.pl

Konkurs: Jak zmieniło się moje mieszkanie [wyniki]

Nasze mieszkania i domy stale się zmieniają, a 10 lat to czas, kiedy mogły przejść prawdziwą "R"EWOLUCJĘ!
Konkurs: Jak zmieniło się moje mieszkanie [wyniki]
REKLAMA

Użytkownicy i Redaktorzy serwisu Deccoria.pl na co dzień przeglądają i podziwiają piękne ujęcia pokazujące, jak zmieniają się Wasze mieszkania, domy i ogrody. Wiele przy tym  odgłosów zachwytu i niedowierzania, dlatego: przeżyjmy to jeszcze raz! Wybierzcie najlepsze zdjęcia i pokażcie, jak ostatnie lata wpłynęły na zmiany w waszym wnętrzu.

A kto jeszcze nie pochwalił się zdjęciami w naszym serwisie, niechaj czym prędzej zgromadzi odpowiednią dokumentację i publikuje galerie konkursową! :)


1. W okresie od 14.07.2017 - 13.08.2017 zamieść w serwisie Deccoria.pl galerię ze zdjęciami (własnego autorstwa) ukazującymi jak zmieniało się moje mieszkanie/dom na przełomie ostatnich lat.

*Oczywiście w galeri konkursowej możecie wykorzystać zdjęcia, które już raz opublikowaliście  w naszym serwisie.
 
2. Galerię ze zdjęciami nazwij "
Jak zmieniało się moje mieszkanie/dom"
oraz w opisie galerii wstawienić odpowiedź na pytanie: jak zmieniało się twoje mieszkanie/dom? (maksymalnie 1000 znaków).

4. Do 13.08.2017 r. do godziny 23:59:59  pod adres konkurs@deccoria.pl, wiadomości e-mail zawierającej:
-  dane osobowe: imienię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

adres internetowy galerii konkursowej
- oświadczenie o następującej treści:

„Oświadczam, że:
1) zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu „Jak zmieniło się moje mieszkanie” dostępnym pod adresem …… i akceptuję jego postanowienia,
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków) moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.”

Konkurs trwa od 14.07. 2017  do dnia 13.08.2017 do godziny 23:59:59.

Powodzenia !!!


  

I miejsce: zestaw krzeseł barowych

II miejsce: zestaw krzeseł barowych 

III miejsce: komoda pod telewizor

Wyróżnienie: szafka z trzema szufladami

Do każdej nagrody w prezencie oryginalna torba na zakupy.

Fundator nagród:

GALERIE KONKURSOWE


    

WYNIKI KONKURSU

I miejsce: zestaw krzeseł barowych
Autor: retrobello

"Zastanawiałam się czy wziąć udział w rocznicowym konkursie... moje mieszkanie nie przeszło kapitalnego remontu, który diametralnie by je odmienił. Jednak fakt, że znalazłam się na Deccorii spowodował to, iż zaczęłam bawić się aranżacją naszych kątów. To tu zobaczyłam wiele wnętrz w przeróżnych stylach. I tak przygoda zaczęła się od zauroczenia shabby chic. Szybko jenak zrozumiałam, że moje meble i inne sprzęty, które nie podlegały wymianie, nijak nie wpisują się w eteryczność białych przecierek i koronek. Zaczęło się "odchudzanie" wnętrz z nadmiaru kurzołapów. I tak były inspiracje skandynawią, pop artem, midcentury aż w końcu powstało coś co jest mieszaniną tego co lubie najbardziej...prostota, natura i słabość do przedmiotów z duszą. Dziękuję Deccoriankom za wszystkie komentarze, które były dla mnie ciągłą inspiracją w poszukiwaniu nowych aranżacyjnych pomysłów:) Zapraszam do galerii i życzę udanej zabawy ;)"

II miejsce: zestaw krzeseł barowych 
Autor: jadwin

"Mój wiejski dom to miejsce mojego urodzenia, to dom w którym spędziłam dzieciństwo.Po śmierci Rodziców przekazaliśmy go w użytkowanie obcym ludziom. Oni z kolei przekazali komuś innemu. Dom popadał w ruinę. Ilekroć przejeżdżałam obok niego, łezka kręciła się w oku. Postanowiłam coś z tym zrobić. Zastanawialiśmy się z mężem nad jego sprzedażą, ale druga myśl była taka, że dlaczego nie mielibyśmy spędzić tutaj reszty naszego życia. Tak postanowiliśmy i zaczęło się. Aż trudno uwierzyć, że daliśmy radę. To, co zastaliśmy w domu, na podwórku, garażu, obórce i stodole przerosło moje wyobrażenia. Pracowaliśmy całymi dniami, robiło się coraz milej. Ruszył remont domu. Zaczęłam myć, czyścić i odnawiać stare meble, kupować szydełkowe firanki ,szyć serduszka i poduszki. W swoim domu mam wszystko stare, bo takie kocham. Nasze dzieci i wnuki chętnie przyjeżdżają na wszystkie święta. Najmłodsze wnuczki spędziły tu wiele wakacji. Z mężem spędzamy tu każdą wolną chwilę."

III miejsce: komoda pod telewizor
Autor: Monalisa83

"Miejsce w którym teraz mieszkam to dom rodzinny mojego taty. Dom ma 200 lat a do naszej rodziny należy od ponad 90. Niestety z biegiem lat wszystko niszczało, tato i jego rodzeństwo opuścili dom a dziadkowie z braku sił i z powodu sędziwego wieku nie remontowali go. Obejście jak i cały dom niestety popadł w ruinę, do czasu aż z mężem postanowiliśmy że odnowimy go i zamieszkamy w nim. Okolica jest piękna lasy, sady więc z kwestii czasu myślę że to była najlepsza decyzja w naszym życiu. Remont był bardzo duży. Nowa instalacja elektryczna, wodociągowa, grzewcza, okna, ściany,przebudowa pomieszczeń. Teraz jesteśmy w trakcie zmiany poszycia dachowego. Dom wymaga jeszcze wiele remontów ale jest tu nasze gniazdo rodzinne ,którego nie zamierzamy opuszczać."

Wyróżnienie: szafka z trzema szufladami
Autor: Kaacee

"Wielkich rewolucji czyt. generalnych remontów - brak. Mieszkanie zmienia się wraz z porami roku, inspiracji szukam w barwach, to od nich się wszystko zaczyna. Lubię tę domową zabawę kolorami, to dla mnie swoista chromoterapia, lubię sztukę, zmiany w swoim otoczeniu, a nade wszystko lubię przyrodę. Stąd cytaty z natury i namiętne przenoszenie jej do domu..:)"

Dziękujemy za udział i GRATULUJEMY Wygranym :)

REGULAMIN KONKURSU
„Jak zmieniło się moje mieszkanie” 


I.    Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Jak zmieniło się moje mieszkanie” (zwany dalej ,,Konkursem”) organizowany jest przez Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest MEBLE.PL spółka akcyjna z siedzibą z siedzibą w Rzeszowie, Ul. Langiewicza 33, 35-021 Rzeszów  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sadowym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435035 , NIP: 517-027-26-45 zwana dalej „Fundatorem”).
3. Konkurs rozpoczyna się 14.07. 2017 roku i trwa do dnia 13.08.2017 roku do godziny 23:59:59.
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej serwisu Deccoria.pl, pod adresem http://deccoria.pl/warto-zobaczyc/urodziny-deccoriapl-konkurs-jak-zminilo-sie-moje-mieszkanie,43,2677.html,  zwanej dalej („Stroną Konkursową”).
5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej ,,Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Konkurs odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria (zwana dalej „Uczestnikiem”):
1) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu;
2) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3) wykonała i przesłała zadanie konkursowe.
8. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 3 Uczestników, którzy otrzymują nagrodę, o której mowa w ust. 26 pkt. 1 Regulaminu oraz 1 Uczestnika, który otrzyma nagrodę, o której mowa w ust. 26 pkt. 2 Regulaminu, których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale II ust. 12 pkt. 1 Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez komisję konkursową, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie (zwani dalej „Laureatami”).
9. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
10. Warunkiem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu.
11.  Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej ,,Komisją Konkursową”) powołana w tym celu przez Organizatora.

II.    Warunki Uczestnictwa
12.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) wykonanie zadania konkursowego, tj.:
i.  zalogowanie się w serwisie www.deccoria.pl lub dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie http://deccoria.pl/rejestracja/,
ii. zamieszczenie w serwisie www.deccoria.pl galerii ze zdjęciami (własnego autorstwa) ukazującymi jak zmieniało się mieszkanie/dom Uczestnika, stosowne nazwanie galerii ze zdjęciami „Jak zmieniało się moje mieszkanie/dom” oraz w opisie galerii wstawienie odpowiedzi na pytanie jak zmieniało się twoje mieszkanie/dom?, zwane dalej łącznie „Materiałem”,
2) wysłanie w terminie do 13.08.2017 r. do godziny 23:59:59 (decyduje data przyjęcia wiadomości przez serwer pocztowy Organizatora) pod adres konkurs@deccoria.pl, wiadomości e-mail zawierającej:
i. dane osobowe Uczestnika w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numeru telefonu,
ii. adres internetowy galerii zawierającej Materiał,
iii.  oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu „Jak zmieniło się moje mieszkanie” dostępnym pod adresem …… i akceptuję jego postanowienia,
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków) moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.”
13.Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że:
1)  wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata,
2) jest wyłącznym twórcą Materiału oraz posiada majątkowe prawa autorskie do przesłanego Materiału, oraz gwarantuje, że przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
3)  Materiał został przygotowany na potrzeby Konkursu, a także, że nie został wcześniej opublikowany, ani nie miało miejsce jego rozpowszechnienie w ramach innych konkursów lub innych podobnych wydarzeń organizowanych przez podmioty trzecie,
4) z chwilą przesłania Materiału, niezależnie od licencji udzielanej w związku z zaakceptowaniem regulaminu serwisu www.deccoria.pl, udziela nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,
c) zwielokrotnianie, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania ich do pamięci komputera,
d) wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,
e)  w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Materiału,
f) rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,
g) wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora (każdego z nich z osobna).
14. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz oraz, w przypadku uznania go za Laureata, może otrzymać tylko jedną nagrodę
15. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Materiały, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursu Materiału oraz odmowy jego publikacji w przypadku, gdy uzna, że treść Materiału narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich, a także w przypadku gdy Materiały zawierają treści reklamujące konkurentów Organizatora lub partnerów Organizatora lub produkty konkurentów Organizatora lub partnerów Organizatora.
17. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych Uczestnika.
18. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail:konkurs@deccoria.pl

III.    Rozwiązanie Konkursu

19. Wyłonienie Laureatów nastąpi do dnia 21.08. 2017 r.
20. Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
1)  nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
2)  wyłonienie Laureatów,
3)   rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
21. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, których Materiał zostanie oceniony najwyżej przez Komisję Konkursową.
22. Wyłaniając osoby nagrodzone Komisja Konkursowa kierować będzie się w szczególności poziomem kreatywności oraz estetyki nadesłanych Materiałów.
23. Informacje o  Laureatach, tj. imię, nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu 3 dni roboczych od daty  ich wyłonienia. 
24. O przyznaniu nagród Laureaci zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni roboczych od daty  ich wyłonienia, na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana wiadomość, o której mowa w ust. 12 pkt 2 Regulaminu.
25. W przypadku:      
1) nieodebrania przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub
2) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Laureata postanowień Regulaminu lub
3)  braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 14 dni od dnia wyłonienia Laureata,
Laureat, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Laureata oraz prawo do otrzymania nagrody, a nagroda zostanie przekazana kolejnemu z listy Uczestnikowi, którego Materiał Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.

IV.    Nagrody

26.    Nagrodami w Konkursie są:
1) nagroda główna: zestaw krzeseł barowych model: J0151320, producent:meble.pl ,
2) nagroda II stopnia: zestaw krzeseł barowych model: J09151290, producent:meble.pl
3) nagroda III stopnia: 1 x komoda pod telewizor model: MDF, producent:meble.pl
4) nagroda pocieszenia: 1 x szafka z trzema szufladami  model: MDF, producent:meble.pl
27. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe lub na ich równowartość pieniężną.
28. Każdy Laureat ma prawo tylko do jednej nagrody, o której mowa powyżej.
29. Laureat, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
30. Laureat, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
31. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Laureat traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
32. Organizator roześle nagrody pocztą lub pocztą kurierską, na adres zamieszkania Laureata na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od daty publikacji listy Laureatów na Stronie Konkursowej.

V. Postanowienia końcowe
33. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail, ogłoszenia wyników Konkursu realizacji przesyłek nagród oraz rozpatrzenia reklamacji.
34. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w przesłanego w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Organizatora (konkurs.info@firma.interia.pl) lub w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 – 946 Kraków.
35. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
36.    Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu konkursowym.
37.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.
38.    Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty opublikowania listy Laureatów na Stronie Konkursowej (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
39. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – nazwa konkursu” – os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
40. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.
41.    Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
42. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
43. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).
44. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Przeczytaj również

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

Wasze komentarze (4)

retrobello

Witam, dzisiaj dotarła do mnie nagroda konkursowa. Bardzo za nią dziękuję jak i za uznanie w konkursie. Pozdrawiam serdecznie Karolina

rubina

A gdzie moja galeria ???

toja1

Dziękuję za zaproszenie ... niestety nie mogę wziąć udziału w tym konkursie , ponieważ nie posiadam już zdjęć sprzed metamorfozy moich 4 kątów :)

jadwin

Czy można obejrzeć dodane galerie do konkursu?.Nie widzę żadnej w dodanych galeriach.

Ostatnio spodobało się

Informacja

Nie możesz dodać komentarza do tej treści. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.

Edytuj komentarz

Usuń komentarz

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz do artykułu "Konkurs: Jak zmieniło się moje mieszkanie [wyniki]"? Tej operacji nie można cofnąć.

Wyślij mailem

Informacja

Zgłoś nadużycie

Informacja

To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.
REKLAMA

Wyłącz to powiadomienie

Nie będziesz już więcej otrzymywać powiadomień do tego zdarzenia.
Państwa przeglądarka jest nieaktualna. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, wygodę i komfort użytkowania w tej witrynie, proszę zaktualizować swoją przeglądarkę.
Polub nas, aby otrzymywać niezliczone pomysły wprost na swoją tablicę!

Edycja zdjęcia

Obróć

Informacja

Zaloguj się

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najciekawsze artykuły oraz inspiracje z serwisu Deccoria.pl

Powiadomienia

Informacja

Nie możesz wykonać tej akcji. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.