Wypowiedzi (1)

bendi9
Konkurs na NAJPIĘKNIEJSZY WIELKANOCNY KOSZYCZEK

Z okazji zbliżających się Świąt przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy konkurs na NAJPIĘKNIEJSZY WIELKANOCNY KOSZYCZEK!!! http://deccoria.pl/files/4067/31733/1c2fc050aa61b3f99e7aac6c79112596.jpg Konkurs rozpoczyna się 30.03.2010 i trwa do 09.04.2010 r. Aby wziąć udział w konkursie: 1. Zrób zdjęcie zrobionego przez siebie wielkanocnego koszyczka i umieść w galerii na Deccorii. 2. Wyślij e-mailem na adres: konkurs@deccoria.pl -- link do zdjęcia -- nick, którym posługujesz się w serwisie Deccoria Czekają dla Was atrakcyjne nagrody w postaci 3 ZESTAWÓW: Książka http://deccoria.pl/files/4067/31733/c6ff5adca73d2f0e6d26d58b2080eda5.jpg "Remontowanie i dekorowanie – Pomysły na piękne wnętrz, techniki prac wykończeniowych" http://akcje.interia.pl/ks/zrob_to_sam/ Wyjątkowy kubek Deccorii http://deccoria.pl/files/4067/31733/1dae1db9f65c7ee8710f950eb8d522b9.jpg Oraz smycz Deccorii http://deccoria.pl/files/4067/31733/48785cec6276e35fbdd3d2a00b3dce82.jpg Poniżej pełny regulamin konkursu ____________________________________________________________________________________ REGULAMIN KONKURSU " NAJPIĘKNIEJSZY WIELKANOCNY KOSZYCZEK " I. Postanowienia ogólne 1.Organizatorem konkursu " NAJPIĘKNIEJSZY WIELKANOCNY KOSZYCZEK " (dalej: "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Organizator). 2.Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 30.03.2010 do godziny 23:59:59 dnia 9.04.2010 r. 3.Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej 4.Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które nadeślą zdjęcia wykonanego przez siebie wielkanocnego koszyczka. II. Uczestnicy Konkursu 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin. 2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. 3. Wysyłając maila zgodnie z przedmiotem niniejszego konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. 4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej http://deccoria.pl/forum/temat,92,3650,1#p12946 III. Zasady Konkursu 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: a) Zalogowanie się w serwisie DECCORIA lub dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie http://deccoria.pl/rejestracja/, b) Umieszczenie zdjęcia swojego koszyczka wielkanocnego w galerii na Deccorii. c) Przesłanie na adres konkurs@deccoria.pl linka do zdjęcia oraz swojego Nicka, 2. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz. IV. Wybór Zwycięzców. 1.Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora Konkursu nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu. 2. Zwycięzcami Konkursu zostaną 3 (słownie: trzy) osoby, które umieściły zdjęcie swojego koszyczka wielkanocnego w galerii na Deccorii, a umieszczone przez nich zdjęcia zostaną uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową. 3. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością Uczestników. V. Nagrody 1. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo KDC, za wyjątkiem gadżetów, które funduje INTERIA.PL. 2. Nagrodami w Konkursie są 3 (słownie: trzy) zestawy obejmujące książke: "Remontowanie i dekorowanie – Pomysły na piękne wnętrz, techniki prac wykończeniowych”, oraz smycze Deccorii. 3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2, rozdz. III pkt. 1,2, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze. 4. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. 5.Każdy zwycięzca jest uprawniony do otrzymania tylko jednego zestawu nagród, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 6. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. 7. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie. 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród. 9. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów. 10. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów. VI. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator. 2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestnika jedynie w celu realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom konkursu. 3. Uczestnicy wysyłając zgłoszenie oraz podając swoje dane osobowe, mogą wyrazić zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora jako Administratora Danych Osobowych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w portalu www.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych na stronie portalu www.interia.pl nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców. 5. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL SA os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków 6. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację. 8. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji, z zastrzeżeniem pkt. 3 powyżej.. VII. Reklamacje 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców. 2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację. VIII. Postanowienia końcowe 1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad: a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach b) niewykorzystywania uczestnictwa w konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami. 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników. 4. Organizator wystawia dowody księgowe na nagrody dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie Organizatora w terminie 7 dni od daty publikacji wyników na stronach internetowych Konkursu lub wyłonienia zwycięzców.

Napisz wiadomość

Do: bendi9

Informacja

Informacja

Nie możesz jako pierwszy wysłać wiadomości do użytkownika. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.

Ostatnio spodobało się

Informacja

Nie możesz dodać oceny do tej treści. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.

Wyślij mailem

Informacja

Zgłoś nadużycie

Informacja

To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.

Usuń profil

Czy na pewno chcesz usunąć profil bendi9? Tej operacji nie można cofnąć.
REKLAMA

Wyłącz to powiadomienie

Nie będziesz już więcej otrzymywać powiadomień do tego zdarzenia.
Państwa przeglądarka jest nieaktualna. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, wygodę i komfort użytkowania w tej witrynie, proszę zaktualizować swoją przeglądarkę.
Polub nas, aby otrzymywać niezliczone pomysły wprost na swoją tablicę!

Edycja zdjęcia

Obróć

Informacja

Zaloguj się

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najciekawsze artykuły oraz inspiracje z serwisu Deccoria.pl

Powiadomienia

Informacja

Nie możesz wykonać tej akcji. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.