Dodaj komentarz:
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy
Wpisz treść komentarza
Już dodałeś ten komentarz
Aby dodać komentarz do zdjęcia, musisz potwierdzić swój adres e-mail
Nie możesz dodać komentarza, ponieważ zostałeś zablokowany przez tego użytkownika
Przekazałeś niepoprawne dane
Komentarze
mpietryt

Autor: mpietryt
Data dodania: 2014-04-24 10:05:56
Nie odważyłabym się na wstawienie podkładów kolejowych do domu, zrezygnowałam z wykorzystania ich w ogrodzie. "Kilkusetletnie" podkłady kolejowe zostały nasączone impregnatem, które te setki lat pozwolił im przetrwać w nienaruszonym stanie, jest to rakotwórczy kreozot. Podkłady są odpadem niebezpiecznym dla środowiska z uwagi na znaczną zawartość silnie toksycznych i rakotwórczych substancji aromatycznych, do których głównie należą: antracen, fluoren (difenylometan), fenantren, benzo(a)antracen i benzo(a)piren. Węglowodory aromatyczne zawierające te substancje są słabo rozpuszczalne w wodzie, nie podlegają naturalnej biodegradacji i mają własności sorbowania się w glebie oraz kumulowania w szacie roślinnej, tkankach zwierząt i ludzi. Działają one mutagennie, a ich obecność w organizmach żywych czyni je bardziej podatnymi na choroby nowotworowe. Podkady kolejowe kwalifikowane są jako odpady niebezpieczne (kod 170204) i podlegają według obowiązującego prawa szczególnemu nadzorowi i obowiązkowi ewidencji.
Ramę takiego lustra zrobiłabym z drewna z odzysku np. ze starej stodoły nigdy z podkładów.
graga555

Autor: graga555
Data dodania: 2014-04-17 17:59:02
ale świetne jest :)
kasikk79

Autor: kasikk79
Data dodania: 2014-04-17 15:51:23
świetne jest to lustro