Okiem eksperta

Dom wybudowany, można się wprowadzać? Uwaga na srogie kary

Udało się. Po wielu perypetiach mieszkacie w swoim wymarzonym domu. Do szczęścia brakuje tylko pozwolenia na użytkowanie. Wyjaśniamy, jakich formalności trzeba dopełnić na zakończenie budowy domu. 

Wyjaśniamy, co musi by c zrobione po zakończeniu budowy domu Fot. 123RF/PICSEL
REKLAMA

Zakończenie budowy domu – ważne formalności

Dokumenty do odbioru domu trzeba gromadzić praktycznie od początku budowy. Jeśli tego nie zrobicie, czekają was podróże do wykonawców.

W końcu oddychacie z ulgą. Budowa zakończona. Pora świętować. Nie tak prędko. Zanim się wprowadzicie, musicie dokonać odbioru budynku. Bez tego jednego papierka nie możecie ani legalnie zamieszkać, ani potem sprzedać domu. Co więcej, za użytkowanie bez pozwolenia czekają na was kary.

Zakończenie budowy domu — prawo budowlane

Nowelizacja Prawa budowlanego z września 2020 skróciła liczbę dokumentów, jaką należy przedłożyć w urzędzie. To dotyczy jednak inwestycji realizowanych na nowych zasadach, zgodnie z którymi projekt budowlany został podzielony na trzy części: 

 • projekt zagospodarowania działki lub tereny
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • projekt techniczny 

Osoby realizujące inwestycję na podstawie projektu budowlanego złożonego w nowym kształcie do zawiadomienia o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego muszą dołączyć: 

 • projekt techniczny;
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
 • w przypadku dokonania nieistotnych zmian w projekcie wprowadzonych już na etapie budowy, do oświadczenia kierownika należy dołączyć kopię rysunku zatwierdzonego projektu wraz z naniesionymi zmianami i ich opisem. Powinny one zostać potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeśli używanie wybudowanego obiektu jest uzależnione od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokół badania szczelności instalacji gazowej;
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;

W przypadku budowy przeprowadzanej na podstawie starego projektu budowlanego (tzw. dwuczęściowego) należy złożyć komplet dokumentacji, zawierający:

 • oryginał dziennika budowy;
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym  lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami. W przypadku mało istotnych odstępstw od projektu należy załączyć kopie rysunków projektowych z naniesionymi zmianami oraz opisem, wyjaśniającym cel zmian. Oświadczenie kierownika musi być wówczas potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy przez przedstawicieli przedsiębiorców sieciowych. 

Jakich formalności trzeba dopełnić na zakończenie budowy domu?

Jednym z pierwszych dokumentów, które trzeba będzie wrzucić do szuflady, jest pozwolenie na budowę. Kiedy je otrzymacie, na wszelki wypadek zróbcie ksero w kilku egzemplarzach. Na pewno przydadzą się w przyszłości. Kiedy zaczynacie budowę, jednymi z pierwszych czynności będzie doprowadzenie mediów. Musicie zrobić sieć wod-kan, nie zazdrościmy. Sporo formalności i wydatków. Kiedy już przez nie przejdziecie, nie zapomnijcie schować do szafy protokołów odbioru. Nawet jeśli nie musicie robić sieci, a zwykłe przyłącza też schowajcie odpowiedni protokół.

Zobacz więcej zdjęć

Protokołów będzie wiele

Właściwie podłączenie każdego medium kończy się potwierdzeniem przez fachowców prawidłowego wykonania robót. Do protokołów powinni oni dołączyć odpowiednie dokumenty o posiadanych uprawnieniach. Do tego wymagane są zaświadczenia o uczestnictwie w odpowiedniej Izbie. O ile zaświadczenie o uprawnieniach jest wydawane bezterminowo, o tyle poświadczenie o przynależności do odpowiedniej Izby musi być aktualizowane co rok. Warto to sprawdzić, bo Inspektor Nadzoru Budowlanego może nam zwrócić wniosek, jeśli wykonawca nie będzie miał aktualnych uprawnień.

REKLAMA
REKLAMA

Zakończenie budowy domu — instalacja gazowa

Jeśli instalujemy kocioł gazowy, powinniśmy mieć protokół odbioru wraz z próbą szczelności. W systemie odprowadzenia spalin i dostarczania powietrza „rura w rurze” odbiór kominiarski nie jest potrzebny. Tu jest jednak haczyk. Każdy kominiarz będzie przekonywał, że jest konieczny do wszystkich odbiorów, choć nie jest. Otóż przepisy są niestety bardzo zagmatwane. Jeśli mamy kocioł kondensacyjny z systemem, który nie pobiera powietrza z domu (powietrze pobierane jest z zewnątrz) i instalujemy go w pomieszczeniu mieszkalnym, kominiarz nie jest potrzebny. Co więcej, w tym przypadku możemy go zainstalować nawet w szafie. Oczywiście takie rozwiązanie jest w pełni bezpieczne. Jeśli jednak w projekcie domu pojawia się słowo kotłownia i tam zainstalujemy kocioł to klops. Musimy tam zrobić wentylację grawitacyjną i zaprosić kominiarza. Wtedy nici z pełnej wentylacji mechanicznej.

Zakończenie budowy domu — prąd

Osobny protokół powinniśmy mieć z odbioru prądu. Będzie tam wiele tabelek, zazwyczaj kilka stron. Prawidłowo przeprowadzone pomiary powinny mieć przy każdej nazwie obwodu pomiary zmierzonej rezystancji w Mega – Omach. Zbadane musi być uziemienie. Taki protokół w dobrej wersji ma dwa podpisy i dwie pieczątki. Osoby uprawnionej do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i dozoru instalacji oraz inżyniera elektryka. Profesjonalny wykonawca dostarczy też komplet uprawnień. W przypadku elektryka świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oczywiście można wszystko zrobić „złotą rączką”, a nie jeden kierownik budowy przekona nas, że szkoda kasy na sprawdzanie, bo on wszystko podpisze. Może i podpisze, ale czy jest sens ryzykować życie, nie robiąc próby szczelności gazu albo ryzykować z prądem?

Warto zbierać również umowy z dostawcami mediów — przydadzą się w przypadku zmiany taryfy (z budowlanej na właściwą) oraz rozpoczęcia poboru gazu. 

Przeczytaj również: Ile prądu zużywa lodówka, pralka, zmywarka i inne sprzęty domowe?

Warto zbierać umowy z dostawcami mediów Fot. 123RF/PICSEL

Osobne protokoły zewnętrzne

Inspektorzy nadzoru wymagają protokołów zewnętrznych: po nowelizacji Prawa budowlanego w 2020 protokół odbioru przyłącza gazu z gazowni, wraz z mapkami. Taki protokół bez problemu dostaniemy z gazowni i warto go zatrzymać w szufladzie. Za potwierdzenie odbioru przyłączy gazowych płaci się ok. 150-200 zł. 

W przypadku domów budowanych na podstawie starszej wersji projektu budowlanego, poza dokumentami z gazowni, wymagane będą również protokoły odbioru przyłączy wody, kanalizacji i prądu. 

REKLAMA
REKLAMA

Kominiarz kontra przepisy

Spotkaliśmy się z sytuacją kiedy kominiarz stwierdził, że jeśli on nie odbierze wentylacji mechanicznej, to nie otrzymamy zaświadczenia o odbiorze do użytkowania. Przekonywał też inwestora, że pomimo tego, że ma on w kuchni kuchenkę indukcyjną musi mieć tam wentylację grawitacyjną. Oczywiście z odbiorem kominiarza i corocznymi płatnymi przeglądami. To nieprawda. Do wentylacji wymuszonej nie jest potrzebny kominiarz. Za to, jeśli wykonaliśmy wentylację mechaniczną, ktoś musi ją odebrać, sprawdzić poprawność jej działania i zbadać wszystkie anemostaty. Tu też potrzebne są uprawnienia. Oczywiście, jeśli ktoś zdecyduje się na wentylację grawitacyjną, to kominy musi sprawdzić kominiarz. Bez jednego lub drugiego zaświadczenia odbiór domu nie będzie możliwy. Usługi wykonywane przez kominiarzy to koszt ok. 200 zł. 

Kierownik budowy

Podstawą jest wypełnienie wniosku o zgłoszenie zakończenia obiektu budowlanego. Zazwyczaj w przypadku domu jednorodzinnego jest to wystarczająca procedura. Najlepiej by wykonał to nasz kierownik budowy. On doskonale wie jak to wypełniać i zrobi to lepiej od nas. Kierownik budowy powinien wypełnić cały dziennik budowy i zamknąć jego funkcjonowanie. Wypełnia też i potwierdza wiele innych działań. Tak naprawdę dobry kierownik będzie wiedział, jak to zrobić i pomoże nam we wszystkich formalnościach. Pamiętajcie, by zapytać go o to już w trakcie zatrudnienia. To on potem odpowiada za wiele formalności.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Kiedy już zakończymy budowę, ponownie musimy wezwać geodetę. Musi on jeszcze raz wszystko zmierzyć. Co więcej, musi nanieść na mapę dokładne przeprowadzenie prądu, gazu, wody i kanalizacji od skrzynki (sieci) do domu. Te mapki wraz z pieczątkami trzeba złożyć do Wydziału Geodezji. Operat taki powinien zostać pozytywnie zaopiniowany w urzędzie. Dopiero wtedy możemy złożyć go do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej to: 1 - 1,5 tys. 

REKLAMA
REKLAMA

Składaj kompletne zgłoszenie

Skompletowanie dokumentacji nie jest trudne. W internecie są wzory zgłoszenia, a w każdym zgłoszeniu jest wykaz dokumentów, które musimy dołączyć. Zapewne zdziwicie się, ale procedurę reguluje ustawa z 1994 roku. Oczywiście ze zmianami z roku 2020. Są inspektoraty, które nie podchodzą rygorystycznie do przepisów i akceptują np. umowę z gazownią, zamiast protokołu odbioru gazu przez gazownię, słusznie zakładając, że gazownia jest na tyle odpowiedzialną instytucją, że przeprowadziła wszystko zgodnie z przepisami. Skoro podłączyli gaz czy prąd, to przecież wszystko musiało być w porządku. Jednak w większości przypadków inspektorzy wymagają od nas takiej dokumentacji, jak zakłada ustawa. Tak naprawdę, jeśli zbieramy ją skrupulatnie w czasie budowy, to nie będziemy mieć problemu z odbiorem. Większość wykonawców po zakończeniu prac sama dba o przekazanie protokołów i uprawnień. W końcu i tak muszą to zrobić, więc po co zwlekać.

Ile kosztuje odbiór domu? Kary i opłaty

Koszty odbioru domu związane z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej i potwierdzenia odbioru przyłączy mogą wynosić od 1,6 tys. do 3 tys. złotych. 

Za złożenie wniosku nie ma opłat. Chyba że chcecie wszystko zrobić przez pełnomocnika. Wtedy trzeba wpłacić 17 zł. Za to za zamieszkanie bez odbioru są kary i to potężne, bo wynoszące kilka tysięcy złotych. Wyliczane są według wzoru i zależne od budynku. Na szczęście teraz prawo zmieniło się i na początek dostaniecie upomnienie bez kary. Macie wtedy 2 miesiące na wykonanie procedury. Jeśli tego nie zrobicie, dopiero wtedy czeka was kara. Za to po kolejnym miesiącu znowu dostaniecie karę. Już mniejszą, ale jednak. I tak do skutku, to znaczy do momentu kiedy urząd nie przymusi was do uzupełnienia procedur. Najczęściej nikt nie zwraca na to uwagi i często zdarza się, że choćby z powodów podatkowych (podatek od nieruchomości) ludzie zgłaszają się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dopiero po kilku latach od zamieszkania. Jeśli chodzi o podatki, to oczywiście ten od gruntów rolnych jest bardzo niski, a ten od domu wraz z działką to około kilkuset złotych rocznie. Warto jednak pamiętać, że jeśli zgłosicie zakończenie budowy na początku roku, nowy podatek zapłacicie dopiero od kolejnego roku.

Numer domu można zdobyć w gminie tuż po uzyskaniu pozwolenia na budowę Fot. 123RF/PICSEL

Ważne drobiazgi

Do zestawu dokumentacji potrzebne jest nadanie numeru domu. Taki dokument można już zdobyć w większości gmin zaraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Procedura jest prosta i szybka. Zdarza się, że wypełniając dokumentację, zapomnicie o wpisaniu charakterystyki energetycznej budynku. Jest ona w każdym projekcie. Wyraża ją wskaźnik EP i wyliczana jest w kWh/(m2rok).

Jeśli złożycie niekompletną dokumentacją, urząd poprosi was o uzupełnienie i wypisze brakujące dokumenty. Po ich przesłaniu i dostarczeniu czekacie na tak zwaną „milczącą zgodę”. Jeżeli w ciągu 14 dni urząd nie zakwestionuje już niczego, użytkowanie staje się prawomocne. Mało osób wie, że to jeszcze nie koniec. PINB nie odeślę Państwu żadnego pisma. Trzeba samemu zgłosić się z wypełnionym drukiem o nazwie – Wniosek o wydanie zaświadczenia. To ono jest potwierdzeniem zakończenia budowy. To właśnie to zaświadczenie składamy, chcąc się w domu zameldować. Konieczne będzie także przy sprzedaży domu. Reasumując. Nie taki diabeł straszny jak go malują, jeśli tylko w trakcie budowy, będziemy kompletować dokumentację.

 

Reklama

Przeczytaj również

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

REKLAMA

Wasze komentarze (0)

Brak komentarzy

Polecane artykuły

Ostatnio spodobało się

Informacja

Nie możesz dodać komentarza do tej treści. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.

Edytuj komentarz

Usuń komentarz

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz do artykułu "Dom wybudowany, można się wprowadzać? Uwaga na srogie kary"? Tej operacji nie można cofnąć.

Wyślij mailem

Informacja

Zgłoś nadużycie

Informacja

To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.
REKLAMA

Wyłącz to powiadomienie

Nie będziesz już więcej otrzymywać powiadomień do tego zdarzenia.
Państwa przeglądarka jest nieaktualna. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, wygodę i komfort użytkowania w tej witrynie, proszę zaktualizować swoją przeglądarkę.
Polub nas, aby otrzymywać niezliczone pomysły wprost na swoją tablicę!

Edycja zdjęcia

Obróć

Informacja

Zaloguj się

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najciekawsze artykuły oraz inspiracje z serwisu Deccoria.pl

Powiadomienia

Informacja

Nie możesz wykonać tej akcji. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.