Porady ogrodnicze

Chcesz usunąć drzewo na działce? Sprawdź, kiedy potrzebujesz pozwolenia na wycinkę

Jeśli planujesz wycinkę drzew lub krzewów na swojej posesji, zapoznaj się z aktualnymi przepisami. W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie zezwolenia lub zgody. Co można wyciąć bez zgody urzędu? Co musi się znaleźć we wniosku o pozwolenie na wycinkę? Jakie są opłaty za wycinkę drzew i krzewów? Podpowiadamy!

Chcesz usunąć drzewo na działce? Sprawdź, kiedy potrzebujesz pozwolenia na wycinkę
Chcesz wyciąć drzewo na własnej działce? Musisz za to zapłacić. Fot.123RF.com
REKLAMA

Spis treści:

Wycinka drzew i krzewów na prywatnej posesji – co można wyciąć bez zgody urzędu?

Nowe przypisy obowiązują od 2017 r., jednak tym, co budzi wiele wątpliwości, jest wycinka drzew i krzewów na prywatnej posesji. Co można wyciąć bez zgody urzędu? Nie potrzeba zezwolenia na wycięcie, gdy dotyczy ono drzew lub krzewów rosnących na działce będącej własnością osoby fizycznej, a ich usunięcie nie jest związane z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą. Właściciel posesji może też bez formalności usunąć z działki drzewa i krzewy, które nie będą odsprzedawane.

Co można wyciąć bez zezwolenia na własnej działce?

Bez zezwolenia na wycinkę oraz bez konieczności uzyskania zgody na nią możesz usunąć z własnej działki:

 • drzewa lub krzewy owocowe – wyjątek stanowi sytuacja, w której rosną one na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub terenach przyrody, tzw. zieleni publicznej (w parkach, ogrodach botanicznych, na cmentarzach, przy promenadach itp.);

 • krzewy pełniące funkcje ozdobne – wyjątkiem są rośliny rosnące w pasie drogowym drogi publicznej, a także na terenie wpisanym do rejestru zabytków i tzw. zieleni publicznej;

 • drzewa lub krzewy na rolnych gruntach nieużytkowanych w celu ich przywrócenia do użytkowania rolniczego;

 • drzewa lub krzewy gatunków obcych zgodnie z aktualnym wykazem Ministerstwa Środowiska;

 • drzewa lub krzewy złamane czy przewrócone w wyniku wypadku, katastrofy lub działania czynników naturalnych.

Przeczytaj również: Jak pozbyć się pnia po ściętym drzewie? Fenomenalny sposób bez wykopywania

Wycinka drzew – pozwolenie czy zgłoszenie wycinki drzewa?

Zezwolenie na wycinkę drzewa i zgłoszenie wycinki drzewa nie są równoznaczne. Pierwsze z nich, a więc zezwolenie, obowiązuje właściciela działki, na której rosną drzewa i krzewy do wycinki określone w Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Są to więc drzewa i krzewy, których wycinka planowana jest:

 • w pasie drogowym drogi publicznej;

 • na terenie wpisanym do rejestru zabytków;

 • na terenie zieleni publicznej;

 • na obszarach objętych ochroną krajobrazową.

Zgłoszenie wycinki czy usunięcia drzew z prywatnej działki obowiązkowe jest natomiast w sytuacji, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wycinka drzew i krzewów na prywatnej posesji Planujesz wycinkę drzew lub krzewów na swojej posesji? Sprawdź, jak zgłosić wycinkę drzew i krzewów oraz jakie są opłaty. Fot.123RF.com

Co musi się znaleźć we wniosku o pozwolenie na wycinkę? Jak zgłosić wycinkę?

Nie wiesz, co musi się znaleźć we wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów? Zezwolenie wydawane jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków (jeśli dotyczy ono usunięcia drzewa lub krzewu z terenu wpisanego do rejestru zabytków). We wniosku o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa powinny się znaleźć:

 • lista drzew planowana do wycinki z określonymi gatunkami i obwodami pni, a także powierzchnią, z której chcesz usunąć drzewa;

 • mapka albo własnoręczny rysunek z planem zagospodarowania działki z zaznaczonymi drzewa i krzewami, granicą działki i budynkami;

 • imię, nazwisko właściciela oraz adres nieruchomości z numerem ewidencyjnym działki;

 • termin planowanej wycinki.

Zgłoszenie wycinki drzew i krzewów składa się natomiast w urzędzie miasta lub gminy osobiście, drogą pocztą lub przez internetowy system ePUAP. Składany dokument powinien zawierać:

 • podstawowe dane, a więc imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numer ewidencyjny nieruchomości, numer obrębu, nazwę ulicy i miejscowość;

 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości;

 • pisemne zgody wszystkich współwłaścicieli działki na usunięcie drzewa (w przypadku współwłasności)

Przeczytaj również: Drzewo na działce sąsiada sprawia ci same kłopoty? Czy możesz zmusić sąsiada do jego wycinki?

Czy urząd może odmówić wydania zezwolenia na wycinkę drzewa?

Po dokonaniu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew urząd w ciągu 21 dni powinien wysłać na miejsce wycinki urzędnika. Jego zadaniem jest ustalenie nazwy gatunkowej drzew planowanych do usunięcia i zmierzenie obwodu pnia na wysokości 5 cm, a także sprawdzenie, czy nie ma nich gniazd ptaków chronionych.

Następnie w ciągu kolejnych 14 dni gmina ma prawo wnieść sprzeciw wobec wycinki. Najczęściej dzieje się tak w przypadku:

 • lokalizacji drzew na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń, chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub na terenach objętych formami ochrony przyrody;

 • spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach o pomnikach przyrody.

Opłaty za wycinkę drzew i krzewów

Wniesienie zgłoszenia wycinki na prywatnym terenie jest bezpłatne. Opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi natomiast posiadacz nieruchomości. Ile ona wynosi? Jej wysokość to iloczyn obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm (w centymetrach) i aktualnej stawki opłaty ustalonej przez ustawodawcę. Opłata za wycinkę krzewów to natomiast iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i aktualnej stawki opłaty.

Wysokość stawek zależy od gatunku drzew i krzewów usuwanych z terenu. Ich wysokość określona jest dokładnie we właściwym rozporządzeniu dotyczącym wycinki drzew (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów). Nie mogą być one jednak wyższe niż 500 zł w przypadku drzew i 200 zł, gdy dotyczą usunięcia krzewów. Co ważne, opłaty za wycinkę drzew i krzewów nie obowiązują, gdy nie jest wymagane zezwolenie na wycinkę i w przypadku drzewostanu zagrażającego bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych.

Kara za brak zgłoszenia lub zezwolenia na wycinkę drzewa

Jeśli doszło do naruszenia przepisów, może grozić ci kara za brak zgłoszenia lub zezwolenia na wycinkę drzewa. Ile możesz wówczas zapłacić? Zazwyczaj kwoty są bardzo wysokie i wynoszą dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Konkretne sumy wyliczane są na podstawie obowiązujących stawek opłat za wycięcie drzew i krzewów.

Jakie sytuacje klasyfikowane są jako naruszenie przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów z prywatnej posesji? Z reguły kończy się na odpowiedzialności administracyjnej, ale jeśli zostanie usunięty pomnik przyrody lub drzewo na terenie wpisanym do rejestru zabytków, może dojść do niej odpowiedzialność cywilna czy karna. Oto najczęstsze sytuacje, w których można spodziewać się kary za wycinkę drzew:

 • usunięcie drzew lub krzewów bez stosowanego zezwolenia urzędu;

 • usunięcie drzew lub krzewów bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu do urzędu;

 • usunięcie drzew lub krzewów bez zgody właściciela nieruchomości;

 • zniszczenie drzew lub krzewów;

 • usunięcie drzew lub krzewów mimo sprzeciwu urzędu.

Przeczytaj również: Te drzewa można wyciąć bez pozwolenia. Nie musisz bać się donosu i mandatu

Czego nie można robić na własnym balkonie? Wysokie kary na INTERIA.TV.

Reklama

Przeczytaj również

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

REKLAMA

Wasze komentarze (0)

Brak komentarzy

Polecane artykuły

Ostatnio spodobało się

Informacja

Nie możesz dodać komentarza do tej treści. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.

Edytuj komentarz

Usuń komentarz

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz do artykułu "Chcesz usunąć drzewo na działce? Sprawdź, kiedy potrzebujesz pozwolenia na wycinkę"? Tej operacji nie można cofnąć.

Wyślij mailem

Informacja

Zgłoś nadużycie

Informacja

To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.
REKLAMA

Wyłącz to powiadomienie

Nie będziesz już więcej otrzymywać powiadomień do tego zdarzenia.
Państwa przeglądarka jest nieaktualna. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, wygodę i komfort użytkowania w tej witrynie, proszę zaktualizować swoją przeglądarkę.
Polub nas, aby otrzymywać niezliczone pomysły wprost na swoją tablicę!

Edycja zdjęcia

Obróć

Informacja

Zaloguj się

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najciekawsze artykuły oraz inspiracje z serwisu Deccoria.pl

Powiadomienia

Informacja

Nie możesz wykonać tej akcji. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.