Co na temat odśnieżania dachów mówi prawo?

Data publikacji: 2017-12-18 11:00:00

Obowiązek odśnieżania dachów leży na barkach osoby zarządzającej danym budynkiem. Polskie prawo określa, w jakich sytuacjach jest to konieczne oraz nakłada kary na osoby niestosujące się do jego zaleceń.

Co na temat odśnieżania dachów mówi prawo?

Prawo budowlane a odśnieżanie dachów
Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: „zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”


 
Jakie mogą grozić kary, jeśli nie odśnieżasz dachu?
Zgodnie z art. 91a. prawa budowlanego kwestia kar, za niedopełnienie obowiązków wynikających z zarządzania daną nieruchomością, wyglądają następująco:„Kto nie spełnia, określonego w art. 61 obowiązki właściciela lub zarządcy przy utrzymywaniu obiektu, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”

W praktyce oznacza to, że taka kara może sięgać wysokości 1000 zł.  Dodatkowo kary finansowe mogą nałożyć na zarządcę i właściciela nieruchomości pracownicy organów nadzoru budowlanego. Grzywny te wynoszą do 500 zł lub do 1000 zł.

Polskie prawo jasno określa, że obowiązek odśnieżania dachów leży po stronie zarządców i właścicieli nieruchomości. Warto o tym pamiętać, szczególnie w okresie intensywnych opadów i już wcześniej pomyśleć o nawiązaniu współpracy ze sprawdzoną firmą, a nie ludźmi z przypadku, którzy mogą uszkodzić dach przez nieumiejętne działania. Nie przestrzeganie zasad prawa może nie tylko skutkować karami finansowymi, ale spowodować również utratę zdrowia lub życia osób korzystających z danego budynku.


EHC Pogotowie Wysokościowe

Zdjęcie główne: 123RF/PICSELL

Zdjęcie w artykule: EHC Pogotowie Wysokościowe

 Przeczytaj pozostałe porady naszego eksperta:

Na co zwracać uwagę przy wyborze ekipy do odśnieżania twojego dachu?

Zima tuż, tuż... Jak zadbać o to, by z dachu na naszą głowę nie zsunął się śnieg?

Suma punktów: 0

Dodaj komentarz

Wasze komentarze (0)
Brak komentarzy