Konkursy

Konkurs: WYMARZONY PREZENT [wynik]

Opisz swój wymarzony prezent, który chciałbyś znaleźć w tym roku pod choinką!
REKLAMA

Jaki jest twój wymarzony prezent pod choinkę?

*** 

Konkurs trwa od 01.12.2017  do dnia 04.12.2017 do godziny 23:59:59. 

Powodzenia !!!

 ***

1. W okresie od 01.12.2017 - 04.12.2017 prześlij pod adres konkurs@deccoria.pl odpowiedź na pytanie: "Jaki jest twój wymarzony prezent pod choinkę?".

W treści maila dodaj również dane osobowe: imienię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz oświadczenie o następującej treści:

„Oświadczam, że:
1) zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu „WYMARZONY PREZENT” dostępnym pod adresem …… i akceptuję jego postanowienia, 2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków) moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.”

Nagrody: 3 vouchery o wartości 760 pln każdy, do zrealizowania w sklepie Globalo.pl oraz oryginalne deccoriowe torby na zakupy!

Partner:

WYNIKI KONKURSU

Grzegorz Panniak

"W domu nie mam jak w muzeum, w kuchni zwykłe linoleum, stół w salonie się rozpada, na nie wiele się już nada. Lecz najbardziej nie ukrywam, przydał by się nowy dywan. Jest to prezent wymarzony - dla mnie i dla mojej żony. Marze o nim nie ustannie - w pracy w kinie, leżąc w wannie... A najlepszy byłby w kwiaty, ale nie stać mnie na raty! By marzenia się ziściły, by sąsiadki zazdrościły, pragnę mieć go pod choinkę, bardziej niż świąteczną szynkę! Może zdarzy się ten cud, ten od losu szczęścia łut i w salonie w całej krasie ujrzę dywan w Świąt tych czasie
."

Katarzyna Dimić
"Moim wymarzonym prezentem jest... totalna demolka starej kuchni i zastąpienie jej nową, perfekcyjnie dostosowaną do moich potrzeb oraz gustu. Z chęcią już dziś złapałabym za młotek i rozpoczęła proces destrukcji. Kolor mebli jest za ciemny, lodówka za mała i w dodatku zepsuta, kuchenka przestarzała, a okapu nie ma wcale przez co wszystkie zapachy zostają w salonie, a tłuszcz osadza się na szafkach. Kafle na podłodze trudno utrzymać w czystości. Jedyne, co mi się jeszcze podoba to ogromny blat, ale i on nadaje się już do wymiany. Chciałabym przygotowywać potrawy na Boże Narodzenie w idealnym pomieszczeniu."

 
Olga Stelmach

"Jeszcze niedawno myślałam o rzeczach materialnych, gdy słyszałam pytanie, o czym marzę na Święta. Zmieniło się to w zeszłym tygodniu. W mojej pracy co roku robimy paczki dla dzieci z domów dziecka i ośrodków wychowawczych. Dzieci piszą w listach o czym marzą - przeważnie są to mocno skonkretyzowane przedmioty, a my staramy się spełnić ich marzenia.
 
W tym roku w moje ręce wpadł list dziewczynki z domu dziecka, która prosiła o samochodzik, by mogła sprezentować go bratu, gdy go zobaczy następnym razem. Pisała, że chciałaby podarować mu coś, co sprawi mu radość a jego marzenia są dla niej najważniejsze. Ten list jest niesamowity i zmienił mój sposób patrzenia na moje świąteczne pragnienia. Zrozumiałam, jak wiele mam i jaką jestem szczęściarą.
 
Otóż, moim wymarzonym prezentem na Święta jest to, by cała rodzina zgromadziła się wokół stołu. Byśmy mieli czas porozmawiać na spokojnie, bo w ferworze codziennych obowiązków czasami brakuje czasu na szczere rozmowy. Marzę, by uśmiech nie schodził z twarzy dzieci i by z radością przeżywały świąteczną atmosferę. Nie są ważne drogie prezenty, krzywo położony obrus na stole, lekko przypieczone z boku ciasto, niedoskonałe uszka i delikatnie przesolony barszcz. Najważniejsze są relacje rodzinne. Marzę również o tym, by wspólnie zrobić jak najwięcej dobrych uczynków na Święta i by nauczyć tego dzieci.

Mój wymarzony prezent pod choinkę już dostałam - to lekcja i przemyślenia płynące po przeczytaniu listu."
 
Garatulujemy!
 
Barbara Machalska - Cyran
Deccoria.pl
 

Poniżej pełny regulamin Konkursu

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu "Wmarzony prezent" (dalej: "Konkurs") jest  GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: INTERIA.PL sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31 -946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000416593, (dalej "Organizator").
2.Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 01.12.2017 do godziny 23:59:59 dnia 04.12.2017 r.
3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej: http://deccoria.pl/warto-zobaczyc
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które prześlą e-mailem opis swojego wymarzonego prezentu.
II. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.
2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
3. Wysyłając maila zgodnie z przedmiotem niniejszego konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej http://deccoria.pl/warto-zobaczyc
III. Zasady Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) Przesłanie na adres konkurs@deccoria.pl opisu swojego wymarzonego prezentu.
2. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
IV. Wybór Zwycięzców.
1.Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora Konkursu nie później niż 2 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Zwycięzcami Konkursu zostanią 3 (słownie: trzy) osoby, które wysłały opis swojego wymarzonego prezentu, a ich opisy zostaną uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową.
3. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością Uczestników.
V. Nagrody
1. Fundatorem nagród jest Deccoria.pl
2. Nagrodami w Konkursie są 3 vouchery o wartości 760 pln każdy, do wykorzystania w sklepie Globalo.pl
3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres z którego przesłały swoją wypowiedź. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2, rozdz. III pkt. 1,2, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
5. Każdy zwycięzca jest uprawniony do otrzymania tylko jednego zestawu nagród, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
6. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
7. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.
8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.
9. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.
10. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.
VI. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator.
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestnika jedynie w celu realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom konkursu.
3. Uczestnicy wysyłając zgłoszenie oraz podając swoje dane osobowe, mogą wyrazić zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora jako Administratora Danych Osobowych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w portalu www.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych na stronie portalu www.interia.pl nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców.
5. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL Sp. z o.o. os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków
6. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
8. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji, z zastrzeżeniem pkt. 3 powyżej..
VII. Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. - GRUPA INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach
b) niewykorzystywania uczestnictwa w konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajam

Przeczytaj również

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

REKLAMA

Wasze komentarze (0)

Brak komentarzy

Polecane artykuły

Ostatnio spodobało się

Informacja

Nie możesz dodać komentarza do tej treści. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.

Edytuj komentarz

Usuń komentarz

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz do artykułu "Konkurs: WYMARZONY PREZENT [wynik]"? Tej operacji nie można cofnąć.

Wyślij mailem

Informacja

Zgłoś nadużycie

Informacja

To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.
REKLAMA

Wyłącz to powiadomienie

Nie będziesz już więcej otrzymywać powiadomień do tego zdarzenia.
Państwa przeglądarka jest nieaktualna. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, wygodę i komfort użytkowania w tej witrynie, proszę zaktualizować swoją przeglądarkę.
Polub nas, aby otrzymywać niezliczone pomysły wprost na swoją tablicę!

Edycja zdjęcia

Obróć

Informacja

Zaloguj się

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najciekawsze artykuły oraz inspiracje z serwisu Deccoria.pl

Powiadomienia

Informacja

Nie możesz wykonać tej akcji. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.