Sponsor serwisu Leroy Merlin logo
Prawo i finanse

Wzór wniosku o zamrożenie cen prądu dla rodzin wielodzietnych. Limit podniesiony do 3000 kWh – co trzeba zrobić? [PORADNIK]

Podwyższony limit zużycia energii elektrycznej do 3000 kWh przysługuje m.in. rodzinom wielodzietnym. Aby skorzystać z ulgi, trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie. Jak wypełnić wniosek o zamrożenie cen prądu dla rodzin wielodzietnych? Gdzie go złożyć? Sprawdź nasz poradnik i pobierz wzór oświadczenia.

Wzór wniosku o zamrożenie cen prądu dla rodzin wielodzietnych. Limit podniesiony do 3000 kWh – co trzeba zrobić? [PORADNIK]
Jak skorzystać z zamrożenia cen prądu dla rodzin wielodzietnych? Wyjaśniamy! Fot.Marek Bazak/East News/pgedystrybucja.pl

Spis treści:

Drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej, zmusiły rząd do podjęcia działań ochronnych. W ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej ogłosił zamrożenie cen prądu w 2023 roku na poziomie do 2000 kWh zużycia rocznego. Na wyższy pułap mogą liczyć osoby niepełnosprawne (do 2600 kWh) oraz rodziny wielodzietne i rolnicy (limit do 3000 kWh).  

Zamrożenie cen prądu dla rodzin wielodzietnych – warunki

Z podwyższonego limitu rocznego zużycia prądu do 3000 kWh, gwarantującego stałe ceny prądu, będą mogły skorzystać rodziny wielodzietne, czyli rodzice lub opiekunowie co najmniej trójki dzieci bez względu na ich wiek. W ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku możemy przeczytać, że z ulgi na prąd może skorzystać "odbiorca uprawniony posiadający, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny". Według danych Ministerstwa Rodziny takich osób jest w Polsce 1,2 mln.  

Przeczytaj również: Co zrobić, żeby nie przekroczyć 2000 kWh. Zobacz, jak możesz oszczędzić prąd

Aby skorzystać z zamrożenia cen prądu w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej, trzeba jednak spełnić określone warunki:

 • posiadać aktualną Kartę Dużej Rodziny;

 • złożyć w terminie ustawowym oświadczenia o byciu odbiorcą uprawnionym;

 • mieć podpisaną umowę z zakładem energetycznym.

Warto zaznaczyć, że bez spełnienia tych warunków z wyższego limitu zużycia energii elektrycznej korzystać nie można.      

Wniosek o zamrożenie cen prądu dla rodzin wielodzietnych – WZÓR do pobrania

Co ciekawe, ustawa nie określa konkretnego wzoru urzędowego oświadczenia. Dlatego każde przedsiębiorstwo energetyczne opracowało swój własny wzór wniosku o zamrożenie cen prądu dla rodzin wielodzietnych na podstawie przepisów ustawy.

 • Wniosek o zamrożenie cen prądu dla rodzin wielodzietnych – wzór dla klientów Tauron TUTAJ.

 • Wniosek o zamrożenie cen prądu dla rodzin wielodzietnych – wzór dla klientów Enea TUTAJ.

 • Wniosek o zamrożenie cen prądu dla rodzin wielodzietnych – wzór dla klientów Energa TUTAJ.

 • Wniosek o zamrożenie cen prądu dla rodzin wielodzietnych – wzór dla klientów PGE TUTAJ.

 • Wniosek o zamrożenie cen prądu dla rodzin wielodzietnych – wzór dla klientów E.ON TUTAJ.

zamrożenie cen prądu dla rodzin wielodzietnych Gospodarstwa domowe posiadające Kartę Dużej Rodziny będą mieli zamrożone ceny energii do poziomu 3000 kWh. Fot.123RF.com

Jak wypełnić oświadczenie o zamrożeniu cen prądu dla rodzin wielodzietnych?

Wniosek o zamrożenie cen prądu dla rodzin wielodzietnych należy wypełniać czytelnymi, wielkimi literami. W oświadczeniu podajemy następujące informacje, takie jak:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe uprawnionego odbiorcy końcowego, czyli osoby, na którą wystawiana jest faktura za energię elektryczną. Należy podać m.in. imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, e-mail, a także dokładny adres zamieszkania;

 • informację o punkcie poboru energii elektrycznej (PPE) w grupie taryfowej G (numer punktu poboru energii elektrycznej znajdziemy na fakturze za energię elektryczną);

 • oświadczenie, że jako odbiorca końcowy we wskazanym powyżej punkcie poboru energii elektrycznej (PPE), spełniamy warunki pozwalające na uznanie nas za odbiorcę uprawnionego. W przypadku rodziny wielodzietnej należy zaznaczyć „posiadającego Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej – do stosowania limitu zużycia 3000 kWh – o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)”.

Warto również zaznaczyć, że osoba składająca oświadczenie o wyższy limit zużycia energii elektrycznej musi podać numer Karty Dużej Rodziny oraz załączyć jej kopię. W przypadku, gdy mamy kartę tylko w wersji elektronicznej, do wniosku należy dołączyć wydrukowane zdjęcie ekranu.  

Pamiętaj, że wniosek o zamrożenie cen prądu dla rodzin wielodzietnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak złożyć oświadczenie o podwyższonym limicie do zamrożenia cen prądu?

Oświadczenie o podwyższonym limicie do zamrożenia cen prądu dla rodzin wielodzietnych wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do ulgi należy złożyć do dostawcy energii. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • osobiście w biurach obsługi klienta przedsiębiorstwa energetycznego lub w jego siedzibie (listę placówek można znaleźć na stronach dostawców energii);

 • w postaci papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres dostawcy energii;

 • w formie elektronicznej na adres e-mail (wówczas dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Kiedy złożyć oświadczenie o zamrożeniu cen prądu?

Oświadczenie potwierdzające uprawnienie do skorzystania z wyższego limitu energetycznego należy złożyć do 30 czerwca 2023 roku. Jeśli tego nie zrobimy, będzie nam przysługiwał tylko podstawowy limit zużycia prądu do 2000 kWh. W tym przypadku za każdą kolejną zużytą kWh będziemy rozliczane według nowych, wyższych cen.   

W przypadku osób, które zdobędą Kartę Dużej Rodziny dopiero w 2023 roku (gdy urodzi się trzecie dziecko), mamy dodatkowo 30 dni na złożenie oświadczenia do skorzystania z podwyższonego limitu 3000 kWh. W takim przypadku limit zużycia prądu dla rodzin wielodzietnych zostanie wyliczony proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 roku, rozpoczynając od miesiąca, w którym spełnione zostały przesłanki nabycia prawa do taniego prądu.  

Przeczytaj również: Wniosek o dopłatę do prądu 2022. Jak wypełnić formularz i kiedy złożyć dokumenty? [PORADNIK]

Przeczytaj również

REKLAMA
REKLAMA

Ostatnio spodobało się

Informacja

Nie możesz dodać komentarza do tej treści. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.

Wyślij mailem

Informacja

Zgłoś nadużycie

Informacja

To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.

Wyłącz to powiadomienie

Nie będziesz już więcej otrzymywać powiadomień do tego zdarzenia.
Państwa przeglądarka jest nieaktualna. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, wygodę i komfort użytkowania w tej witrynie, proszę zaktualizować swoją przeglądarkę.
Polub nas, aby otrzymywać niezliczone pomysły wprost na swoją tablicę!

Edycja zdjęcia

Obróć

Informacja

Zaloguj się

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najciekawsze artykuły oraz inspiracje z serwisu Deccoria.pl

Powiadomienia

Informacja

Nie możesz wykonać tej akcji. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.