Sponsor serwisu Leroy Merlin logo
Prawo i finanse

Dopłata do ogrzewania. Z jakiego programu możesz dostać dofinansowanie? Jak go nie stracić? [PORADNIK]

Przygotowania gospodarstw domowych do sezonu grzewczego 2022/23 naznaczone są wieloma znakami zapytania, które mogą rzutować na budżety tysięcy rodzin. Widmo kryzysu energetycznego wywołanego przez brak węgla wydaje się być coraz bardziej realne, dodatkowo sytuacji nie poprawiają rosnące koszty energii. Dla wielu osób wydatną pomocą będzie dodatek do ogrzewania 2022. Sprawdź, czy możesz skorzystać z dofinansowania i na jakich warunkach.

Dopłata do ogrzewania. Z jakiego programu możesz dostać dofinansowanie? Jak go nie stracić? [PORADNIK]
Sprawdź, jakie dofinansowanie do ogrzewania możesz uzyskać. Fot. Piotr Molecki/East News, Pixabay

Spis treści:

Dodatek do ogrzewania — jakie źródło ciepła obejmuje?

Podstawą wypłaty dodatku do ogrzewania w 2022 roku jest Ustawa z dnia 2 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zgodnie z jej przepisami uprawnione do otrzymania dodatku do ogrzewania są gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • kocioł na paliwo stałe,
 • kocioł olejowy,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • piecokuchnia,
 • trzon kuchenny.

Zasilanie tych urządzeń może odbywać się za pomocą pelletu drzewnego, drewna kawałkowego lub biomasy. Dodatkowo ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym rozszerza ten katalog o węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

Czytaj również: ​Węgiel i ekogroszek w sklepie PGG znów podrożał. O ile wzrosły ceny?

Dodatek do węgla — dla kogo?

Dodatek węglowy został ustanowiony jako forma wsparcia dla tych gospodarstw domowych, których podstawowe źródło energii to węgiel. Najważniejszym elementem tego świadczenia jest brak kryterium dochodowego w przypadku jego przyznawania. Jednym z kryteriów, które trzeba spełniać, by otrzymać dodatek do węgla, jest posiadanie jednego z wymienionych urządzeń do spalania węgla:

 • kocioł,
 • kominek,
 • koza,
 • kuchnia węglowa,
 • ogrzewacz powietrza,
 • piecokuchnia,
 • piec kaflowy,
 • trzon kuchenny.

Drugim warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zasilanie jednego z powyższych urządzeń węglem kamiennym, brykietem czy też pelletem, który zawiera nie mniej niż 85% węgla kamiennego.

Jak złożyć wniosek o dodatek do węgla? WNIOSEK

Wniosek o dodatek do węgla można złożyć na trzy sposoby: w siedzibie urzędu, wysyłając pocztą lub online. Jak złożyć wniosek o dodatek do węgla w sposób tradycyjny? Należy pobrać i wydrukować wniosek, następnie uzupełnić w nim dane jego adresata (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) oraz dane wnioskującego. W tym drugim przypadku koniecznym będzie podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL, a także adresu zamieszkania. Każda osoba, która prowadzi gospodarstwo domowe, będzie musiała podać we wniosku dane wszystkich domowników.

Wypełniając formularz, należy zaznaczyć główne (jedno) źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, a także typ budynku. Jako potwierdzenie źródła ogrzewania należy dołączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o systemie grzewczym w budynku, które musi być zgodne ze wpisem lub zgłoszeniem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Tak wypełniony wniosek należy złożyć w urzędzie gminy (bądź w innym miejscu wskazanym przez odpowiedni organ), można także wysłać pocztą na adres odpowiedniego organu.

Jak złożyć wniosek o dodatek do węgla online? Do takiego procesu potrzebny będzie profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny, a także dostęp do internetu. Wniosek można wydrukować i wypełnić, bądź zrobić to bezpośrednio w komputerze. Etapy uzupełniania wniosku są takie identyczne, jak w wyżej opisanej procedurze. Poradnik jak złożyć wniosek o dodatek do węgla przez e-PUAP krok po kroku:

 1. Wejdź na stronę epuap.gov.pl
 2. Kliknij Zobacz katalog spraw
 3. Wybierz Sprawy ogólne
 4. Kliknij Pisma do urzędu
 5. Wybierz Pokaż więcej
 6. Kliknij Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 7. Wybierz Załatw sprawę
 8. Wybierz adresata pisma
 9. W polu Rodzaj pisma wybierz Wniosek
 10. W polu Tytuł pisma oraz Treść pisma wpisz Wniosek o dodatek węglowy
 11. Kliknij Dodaj załącznik i wybierz wypełniony wniosek lub jego skan

W taki sposób złożysz wniosek o dodatek do węgla bez konieczności wychodzenia z domu czy stania w kolejkach w urzędzie.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Fot.123RF.com

Dodatek do węgla — ile wynosi?

Dodatek węglowy jest świadczeniem jednorazowym, co oznacza, że na cały sezon grzewczy otrzymać można tylko jedną wypłatę pieniędzy. Zgodnie z ustawą dodatek do węgla może otrzymać każde gospodarstwo domowe korzystające z węgla jako źródła ogrzewania. Na każde gospodarstwo domowe kwota dodatku do węgla wynosi 3000 zł.

Dodatek do pelletu — dla kogo?

Dofinansowanie zakupu paliwa stałego w formie granulatu uzyskanego z biomasy zostało wprowadzone ze względu na trudną sytuację na rynku energetycznym oraz znaczny wzrost cena surowców potrzebnych do ogrzania budynków. Analogicznie, jak w przypadku dodatku do węgla, jest to świadczenie jednorazowe oraz niepodlegające kryterium dochodowemu.

Dodatek do pelletu będzie przyznawany na podstawie wpisu lub zgłoszenia do CEEB. We wniosku, jako główne źródło ogrzewania, musi być ujęty kocioł na pellet. Jako że dodatek do ogrzewania można uzyskać jedynie na główne źródło ogrzewania w gospodarstwie domowym, gdy złożymy dwa wnioski (np. o dodatek do węgla oraz o dodatek do pelletu) otrzymamy dofinansowanie tylko z jednego tytułu na podstawie danych w CEEB.

Jak złożyć wniosek o dodatek do pelletu? Termin

Wniosek o dodatek do pelletu można złożyć zarówno w formie papierowej (i dostarczyć go do urzędu gminy lub wysłać pocztą), jak i elektronicznej (za pomocą platformy e-PUAP). W obu przypadkach obowiązuje ostateczny termin ich złożenia - 30 listopada 2022. Pieniądze w ramach świadczenia, jakim jest dodatek do pelletu, będą wypłacane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Dodatek do pelletu — ile wynosi?

Ile wynosi dodatek do pelletu? Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy (z wyłączeniem drewna kawałkowego) - kwota jednorazowego dodatku dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 zł.

Zobacz również: Dlaczego pompa ciepła się psuje? Ile lat działa pompa ciepła? PORADNIK - Deccoria.pl

Kwota dofinansowania do zakupu peletu wynosi 3 tys. zł. Fot. Pixabay

Dodatek do oleju opałowego — dla kogo?

Żeby otrzymać wsparcie finansowe w ramach świadczenia, jakim jest dodatek do oleju opałowego, głównym źródłem ogrzewania w budynku musi być kocioł olejowy. Dodatkowo fakt ten musi się pokrywać z informacjami umieszczonymi w CEEB. Zgodnie z zapisami w ustawie dodatek do oleju opałowego, tak jak w przypadku dodatku do węgla i dodatku do pelletu, będzie wypłacany jednorazowo jednemu gospodarstwu domowemu.

Jak złożyć wniosek o dodatek do oleju opałowego? Do  kiedy?

W przypadku wniosku o dodatek do oleju opałowego możliwe są 3 drogi jego dostarczenia:

 • osobiście,
 • pocztą,

W każdym przypadku należy pamiętać o terminie złożenia wniosku o dodatek do oleju opałowego, który został ustanowiony na 30 listopada 2022 roku. Z kolei na rozpatrzenie i wypłatę świadczenia gmina będzie miała 30 dni od czasu złożenia wniosku.

Dodatek do oleju opałowego — ile wynosi?

Gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy, mogą ubiegać się o jednorazowy dodatek do oleju opałowego w wysokości 2000 zł.

Jednorazowy dodatek do oleju opałowego wynosi 2 tys. zł. Fot. 123RF.com

Przeczytaj również: Strona nie działa. Dlaczego nie można kupić węgla w sklepie PGG?

Dodatek do drewna — dla kogo?

Ceny drewna kawałkowego wykorzystywanego do ogrzewania budynków przed sezonem grzewczym 2022/23 wzrosły o 100%, a nawet więcej. Jeśli głównym źródłem ogrzewania w budynku jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • piec kuchenny,
 • piecokuchnia lub
 • trzon kuchenny,

do których zasilania wykorzystuje się drewno kawałkowe, w takiej sytuacji każdemu gospodarstwu domowemu przysługuje jednorazowy dodatek do drewna. Warto również zwrócić uwagę, że będzie on przyznawany niezależnie od dochodów w gospodarstwie domowym, czyli dostaną go wszyscy spełniający warunki posiadania jednego z wyżej wymienionych źródeł zasilania, jak głównego (wpisanego do CEEB).

Jak złożyć wniosek o dodatek do drewna? Do kiedy?

Wniosek o dodatek do drewna można złożyć osobiście w urzędzie gminy, wysłać wypełniony formularz pocztą lub przesłać przez platformę e-PUAP. Termin dostarczenia wymaganych dokumentów upływa 30 listopada 2022 roku, natomiast ustawodawca zapewnił urzędom gminy 30-dniowy termin na rozpatrzenie wniosków oraz wypłatę świadczeń.

Dodatek do drewna — ile wynosi?

Zgodnie z art. 24 ust. 11 pkt 2 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw gospodarstwo domowe, którego głównym źródłem ogrzewania jest urządzenie zasilane drewnem kawałkowym, może otrzymać jednorazowy dodatek do drewna w wysokości 1000 zł.

Jednorazowy dodatek do zakupu drewna wynosi 1000 zł. Fot. 123RF.com

Dodatek do gazu płynnego (LPG) - dla kogo?

Aby otrzymać dodatek do gazu płynnego, gospodarstwo domowe musi posiadać kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, jako główne źródło ogrzewania. Dodatkowo tak jak w przypadku wszystkich dodatków do ogrzewania w 2022 roku, cel wniosku musi pokrywać się ze zgłoszeniem źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dodatek do gazu płynnego jest jednorazowy oraz nie zostało dla niego ustanowione kryterium dochodowe, czyli otrzyma go każdy, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Jak złożyć wniosek o dodatek do gazu płynnego (LPG)?

Każda osoba, która chce złożyć wniosek o dodatek do gazu płynnego, może to zrobić na trzy sposoby: dostarczyć osobiście do urzędu gminy, wysłać pocztą lub skorzystać z platformy usług elektronicznych e-PUAP. Wniosek o wypłatę dodatku do gazu płynnego należy złożyć do 30 listopada 2022 roku, pisma złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Gmina ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę świadczenia, jakim jest dodatek do gazu płynnego.

Dodatek do gazu płynnego (LPG) - ile wynosi?

Jednorazowy dodatek do gazu płynnego wypłacany pojedynczemu gospodarstwu domowemu wynosi 500 zł. Jest to najniższy dodatek dla gospodarstw domowych wypłacany w ramach przyjętej 2 września ustawy.

Dodatek do gazu płynnego wyniesie 500 zł. Fot. Piotr Molecki/East News

Warto zwrócić uwagę, że gospodarstwo domowe, które złożyło wniosek o dodatek do węgla, nie jest uprawnione do otrzymania innego świadczenia, w tym dodatku do gazu płynnego. Każde gospodarstwo domowe może otrzymać jeden rodzaj świadczenia odpowiadający wpisowi głównego źródła ogrzewania budynku do CEEB.

Zobacz również: Poradnik o dodatku węglowym Kto dostanie dopłatę do węgla? - Deccoria.pl

Czy będzie dodatek do gazu ziemnego?

Oprócz wymienionych wyżej świadczeń dostępna jest także dopłata do gazu ziemnego. W tym przypadku zostało jednak ustanowione kryterium dochodowe, które wynosi:

 • 2100 zł w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 1500 zł na członka rodziny w przypadku gospodarstw wielorodzinnych.

Dodatkowo kwota dofinansowania różni się w zależności od ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. W tym przypadku zostały ustanowione cztery kategorie:

 • 1 osoba - 400 zł rocznie,
 • 2 lub 3 osoby - 600 zł rocznie,
 • 4 lub 5 osób - 850 zł rocznie,
 • powyżej 5 osób - 1150 zł rocznie.

Wniosek o dodatek do gazu ziemnego można złożyć do 31 października 2022 roku w urzędzie gminy, pocztą lub przez e-PUAP.  Świadczenia będą rozpatrywane oraz wypłacane najdalej do 2 grudnia 2022 roku.

Dopłaty do gazu będą wypłacane na podstawie kryterium dochodowego. Fot. 123RF.com

Na ten moment nie funkcjonuje dodatek do gazu ziemnego, który przyznawałby fundusze gospodarstwom domowym bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego.

Jak nie stracić dodatku do ogrzewania?

Żeby móc skorzystać z dodatku do ogrzewania należy pamiętać o dwóch elementach: terminie złożenia wniosku oraz wskazaniu odpowiedniego głównego źródła ogrzewania. Zgłoszenia do 30 listopada 2022 roku obejmują:

 • Dodatek do węgla,
 • Dodatek do pelletu,
 • Dodatek do oleju opałowego,
 • Dodatek do drewna.
 • Dodatek do gazu płynnego (LPG).

Jeśli nie dotrzymasz tego terminu — stracisz szansę na dodatek do ogrzewania.

Drugim elementem jest zgodność wniosku o dodatek do ogrzewania z deklaracją CEEB. Jeśli nie wiesz, czy w ogóle budynek posiada wpis, wejdź na stronę ceeb.gov.pl i wybierz Sprawdź swoją deklarację. We wniosku o dodatek do ogrzewania zaznaczone musi być główne źródło ogrzewania pokrywające się z tym wskazanym w deklaracji. Na tej podstawie urzędnicy będą weryfikować zasadność wypłacenia świadczenia. Jeśli we wniosku zaznaczysz źródło ogrzewania odmienne od widniejącego w deklaracji CEEB — stracisz dodatek do ogrzewania.

Przeczytaj również: 

Grzejniki niskotemperaturowe do pomp ciepła — poznaj ich możliwości - Deccoria.pl

Jak uzyskać dopłatę do gazu? Ile wynosi i do kiedy złożyć wniosek? - Deccoria.pl

Wszystko, co musisz wiedzieć o drewnie opałowym [DOTACJA, WYLICZENIA] - Deccoria.pl

Reklama

Przeczytaj również

REKLAMA
REKLAMA

Ostatnio spodobało się

Informacja

Nie możesz dodać komentarza do tej treści. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.

Wyślij mailem

Informacja

Zgłoś nadużycie

Informacja

To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.

Wyłącz to powiadomienie

Nie będziesz już więcej otrzymywać powiadomień do tego zdarzenia.
Państwa przeglądarka jest nieaktualna. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, wygodę i komfort użytkowania w tej witrynie, proszę zaktualizować swoją przeglądarkę.
Polub nas, aby otrzymywać niezliczone pomysły wprost na swoją tablicę!

Edycja zdjęcia

Obróć

Informacja

Zaloguj się

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najciekawsze artykuły oraz inspiracje z serwisu Deccoria.pl

Powiadomienia

Informacja

Nie możesz wykonać tej akcji. To okno zamknie się automatycznie za 3 sekundy.